Duchowe zawierzenia trudnych spraw Matce Bożej i Św. Józefowi w Oborach.