Mędrcy Świata, Monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?Powiedzcież nam Trzej Królowie,chcecie widzieć Dziecię?Ono w żłobie nie ma tronu,i berła nie dzierży,a proroctwo jego zgonu,już się w świecie szerzy.