WIELKI TYDZIEŃ

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia – 29 marca 2021r.

– godz. 1700 + Piotr Tomaszewski – int. Brata Mariana z rodziną;

Wtorek Wielkiego Tygodnia – 30 marca  2021r.

– godz. 1700 + Weronika Piecewicz – int. Członków Żywego Różańca;

Środa Wielkiego Tygodnia – 31 marca 2021r.

– godz. 1700 + Feliksa Rykowska – int. Violetty, Romana Deskiewicz;

TRIDUUM PASCHALNE

Rozpoczyna się Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej
i trwa do I Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

Wielki  Czwartek  Wieczerzy Pańskiej – 1 kwietnia 2021r.

– godz. 1000 – Msza Krzyżma pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Wiesława Meringa
w bazylice katedralnej we Włocławku;

– godz. 1700 + O Boże błogosławieństwo dla Ks. Bpa Wiesława Meringa oraz wszystkich biskupów i kapłanów diecezji włocławskiej
– int. Ks. Proboszcza;

Wielki  Piątek  Męki  Pańskiej – 2 kwietnia 2021r.

– godz. 1500 – koronka do Bożego Miłosierdzia;

godz. 1700 Liturgia Męki Pańskiej;

– po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu połączona ze śpiewem trzech części Gorzkich Żali;

Sobota Wielkiego Tygodnia – Wigilia Paschalna – Wielkanoc
– 3 kwietnia 2021r.

– godz. 1500 – koronka do Bożego Miłosierdzia;

godz. 2200 + Za Parafian – int. Ks. Proboszcza;

Niedziela  Zmartwychwstania Pańskiego  – 4 kwietnia 2021r.

– godz. 830 + Stanisław Kurzawa (5 r. śm.) – int. Żony i córek z rodzinami;

– godz. 1030 + Barbara (5 r. śm.), Kazimierz, Marianna, Stanisław Barej
– int. Rodziny;

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
– Drugi  Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  – 5
kwietnia 2021r.

– godz. 830 + Zbigniew, Jadwiga, Tadeusz Sulińscy – int. Najbliższych;

– godz. 1030 + Michał Stolcman – int. Hanny Dzioba z synami i rodziną;

POZOSTAŁE  OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

 1. Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej, czyli upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy będzie obchodzone wewnątrz świątyni bez procesji. Zostanie opuszczone pokropienie palm wodą święconą;
 2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. W naszej świątyni będzie mogło przebywać nie więcej niż 18 osób;
 3. Przedłużona została dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Zachęcam do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem dostępnych w mediach transmisji;
 4. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w Bazylice Katedralnej we Włocławku o godz. 1000 z gronem księży reprezentujących prezbiterium diecezji. W naszej świątyni Msza Święta Wieczerzy Pańskiej z dziękczynieniem za dar Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej będzie opuszczony obrzęd obmycia nóg (mandatum). Najświętszy Sakrament będzie przeniesiony najkrótszą drogą do przygotowanego Ołtarza, tzw. Ciemnicy, gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie z zachowaniem wszystkich nakazanych obostrzeń;
 5. W Wielki Piątek w uroczystej modlitwie powszechnej zostanie dodane jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie pandemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek będzie ograniczony wyłącznie do celebransa. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbędzie się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale;
 6. W Wielką Sobotę będzie umożliwić adorowania Najświętszego Sakramentu
  w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z pandemią. W naszej parafii o godz. 1000; 1100 i 1200 będzie zorganizowane tradycyjne poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, ale jedynie na zewnątrz kościoła, przy zachowaniu norm sanitarnych. Można też przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Treść modlitwy znajduje się na stronie parafialnej;
 7. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się wewnątrz kościoła. Do pobłogosławienia ognia będzie użyta zwykła świeca. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu odśpiewa Orędzie paschalne. Po Odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się obrzęd pokropienia wodą uprzednio pobłogosławioną. Nie będzie procesji rezurekcyjnej w tradycyjnej formie. Podobnie jak w zeszłym roku, celebrans na zakończenie liturgii udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach kościoła. Po zakończeniu obrzędów Wigilii Paschalnej odśpiewane zostanie uroczyste „Te Deum”;
 8. Zapraszam osoby chętne do pomocy w przygotowaniu dekoracji świątecznych w naszej świątyni we wtorek po Mszy Świętej wieczornej;
 9. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszam na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500, Gorzkie Żale (wszystkie trzy części) tuż po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej;
 10. Na czas naszego duchowego wzrostu w Wielkim Tygodniu przyjmijmy dar błogosławieństwa Bożego.