Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie miało miejsce w sobotę, 2 października br. w bazylice katedralnej.

Rozpocznie się ono o godz. 1000 modlitwą różańcową. Następnie ks. prał. dr Antoni Poniński wygłosi prelekcję ukazującą związki bł. kard. Stefana Wyszyńskiego z diecezją włocławską.

Punktem kulminacyjnym będzie Msza św. o godz. 1100, z dziękczynnym Te Deum, sprawowana pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego.

Po Eucharystii przewidziana jest Agapa.

Do wzięcia udziału w uroczystościach zaproszeni są księża, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy diecezji, zwłaszcza przedstawiciele szkół, organizacji czy instytucji noszących imię kard. Stefana Wyszyńskiego.