Cały Kościół w Polsce przeżywa teraz Trzecią Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego jako Niedzielę Biblijną i Szósty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Nawiązując do wydarzeń z Dziejów Apostolskich, jak kiedyś Apostołowie, tak i my jesteśmy na mocy chrztu i bierzmowania obdarzeni, ubrani w „szaty” Ducha Świętego. Biblia staje się dla każdego wierzącego przestrzenią spotkania z Bogiem. Życie chrześcijan staje się świadectwem dla innych, że Imię Boga to Miłość. Do wszystkich parafii w Polsce dostarczone zostały specjalne materiały do zorganizowania tygodnia biblijnego zawarte w Przeglądzie Biblijnym nr 14. W Radio Maryja i TV Trwam można znaleźć wiele audycji i programów poświęconych tematyce biblijnej.