Kancelaria parafialna 

Chrzest:

 • akt urodzenia dziecka;
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka;
 • dane rodziców chrzestnych;
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
 • zaświadczenie z uczestnictwa rodziców i rodziców chrzestnych w katechezie przed chrztem dziecka.

Chrzestnym może być ten, kto:

 • jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania, uczęszczał na katechezę;
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
 • uczeń, jeśli chodzi na katechezę;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 • żyje w sakramentalnym małżeństwie.

Ślub:

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
 • dowody osobiste;
 • ostanie świadectwo katechizacji;
 • świadectwo bierzmowania;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego;
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).
UWAGA: Zmianę dotyczącą daty (godziny) ślubu lub jego odwołanie należy niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej. Parafia ma na wyposażeniu tylko krzesła z klęcznikami dla Małżonków i świadków oraz czerwony dywan. Dekoracje (w tym kwiaty) we własnym zakresie.

Pogrzeb:

 • akt zgonu;
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych – wiatyk (komunia św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
 • zgoda na pogrzeb od proboszcza, jeśli zmarły wcześniej przebywał, dłużej niż pół roku, poza parafią pogrzebu.

Bierzmowanie:

 • akt Chrztu Świętego (tylko w sytuacji, gdy Chrzest św. był udzielany poza naszą parafią);
 • indeks uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej;
 • w przypadku osób dorosłych – dowód osobisty, świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej, a także zgoda ks. Proboszcza na udzielenie bierzmowania;
 • uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Pozostałe sprawy kancelaryjne:

Msze święte:

 • intencje Mszy świętych należy zamawiać z odpowiednim wyprzedzeniem, zalecamy wcześniejszą formę rezerwacji;
 • intencje Mszy świętych w dniu pogrzebu, można zamawiać przed Mszą św. pogrzebową w zakrystii.

 

Proboszcz

ks.dr Marek Raszewski